"BEPERKINGEN ZIJN EEN UITDAGING EN GEEN GRENZEN"

#VOETBALLENISVOOR IEDEREEN

Op dinsdag 25 en woensdag 26 september 2018 zijn wij met Futsalschool Hoorn uitgenodigd bij VSO De Spinaker in Hoorn. Daar gingen wij de uitdaging aan om kinderen met een beperking aan het voetballen te krijgen tijdens de dagelijkse gymlessen. De try-out is door zowel de school als Futsalschool Hoorn enorm goed bevallen, en gaan wij  in gesprek met de school om vaker voetbalclinics te verzorgen op deze geweldige school!

De locatie Spinaker Hoorn biedt haar leerlingen passend onderwijs in overeenstemming met ambitie/mogelijkheden en uitstroomprofiel van deze leerlingen. Bij en naast dit onderwijsaanbod helpen zij de leerlingen met ernstige -internaliserende of externaliserende- problematieken, om te gaan met hun beperking, zodat zij zich een volwaardige plek in de maatschappij kunnen verwerven. Kerntaak is dat middels dit onderwijs de leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op “transitie” naar en deelname aan het (jong)volwassen maatschappelijk leven.

De school staat midden in de samenleving (Hoorn) en streeft daarom naar optimale samenwerking met andere scholen, bedrijven, winkels, wijkvoorzieningen, zorgaanbieders, ouders en hulpverlening (ketenpartners).